Apa yang dimaksud dengan barley yellow dwarf virus?

Barley yellow dwarf virus adalah virus yang disebarkan oleh kutu daun yang menyebabkan buruknya perkembangan akar pada tanaman barley. Virus ini menyebabkan perubahan warna merah dan kuning pada daun dan berdampak pada berkurangnya hasil panen.