Apa yang dimaksud dengan Asas Sesal Minimaks atau Minimax Regret Principle?

Asas sesal minimaks atau minimax regret principle

Asas sesal minimaks atau minimax regret principle adalah alternatif bagi asas minimaks, fungsi diminumkan adalah “sesal”, yaitu kelebihan nilai fungsi risiko yang sebenarnya terhadap nilai terkecil yang mungkin dari fungsi ini.

Sumber : Barizi, K.M. Hasibuan, Bambang, Sumantri, Oerip Santoso, Hudaya Kandahjaya, Muhammad Syamsun, Alex Hartana, Endang Sjamsuddin, Bunawan Sumarlim, 1984, Kamus Istilah Statistik, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta