Apa yang dimaksud Bonus Saham Share Bonus?

image

Bonus saham atau share bonus merupakan sahani yang diberikan kepada pemegang saham yang ada pada saat yang bersangkutan, berupa saham tambahan dari modal saham perushaan tanpa mengubah jumlah modal yang disetorkan yang berlaku terhadap saham-saham yang beredar.

Sumber: Soemardjo Tjitrosidojo, Sri Dewi Subijanto, John Aristianto Prasetio, Ruddy Koesnadi, Timoty E. Marnandus, 1985, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta.