Apa yang anda ketahui tentang sholat Tahiyatul Masjid ?

Apa yang anda ketahui tentang sholat Tahiyatul Masjid ?

Shalat Tahiyyat masjid (Tahiyatul Masjid) ialah shalat yang dimaksudkan untuk penghormatan terhadap masjid sebagai rumah Allah (rumah untuk beribadah kepada Allah) yang biasa dikerjakan orang-orang yang masuk masjid untuk mengerjakan shalat berjamaah, baik siang maupun malam ataupun kapan saja setiap masuk masjid disunnahkan untuk shalat tahiyyat masjid. Rasulullah SAW bersabda : “Maka bila salah seorang diantara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum (mengerjakan) shalat dua rakaat (terlebih dahulu)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai hukum shalat Tahiyyat Masjid adalah sunnah sebagaimana bahwa selain shalat fardhu lima waktu hukumnya sunnah. Adapun mengenai waktu mengerjakannya ialah sewaktu-waktu (kapan saja) masuk ke dalam masjid disunnahkan shalat tahiyyat masjid terlebih dahulu, baik siang maupun malam.

Tata cara shalat tahiyatul masjid tidak berbeda dengan shalat sunnah yang lain. Yakni terdiri dari dua rokaat dan satu kali salam. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dianjurkan membaca Surah Al-Kafirun. Adapun rakaat kedua setelah Al-Fatihah, dianjurkan membaca Surah Al-Ikhlas. Kemudian diakhiri dengan tahiyat (tasyahud) dan salam.

Referensi :