Apa yang anda ketahui tentang ikan Sunglir/Salem ?

Ikan Sunglir atau Salem

Ikan Sunglir atau Salem (Elagatis Bipinnulata) mempunyai nama Lain : Spanish Jack, Rainbow Jack, Rainbow Runner. Ikan ini mempunyai ukuran Berat : 1-7,5 kg dan dapat mencapai 20 kg.

Apa yang anda ketahui tentang ikan Sunglir/Salem ?