Apa yang anda ketahui tentang Ikan Mas Kumpay ?

Ikan Mas Kumpay

Ikan Mas Kumpay mempunyai warna sisik kekuning-kuningan. Badan yang panjang seperti halnya ikan mas merah atau si nyonya. Ada juga yang berwarna kuning emas atau kemerah-merahan. Siripnya berbentuk panjang dengan warna kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kuning emas. Gerakannya lambat.

Apa yang anda ketahui tentang Ikan Mas Kumpay ?