Apa yang anda ketahui tentang gerakan galeong ?

Pada tarian terdapat beberapa gerakan yang menjadi ciri khas dari tarian itu. Apa yang anda ketahui dari gerakan galeong ini ?

Rongga dada diputar ke depan atau ke belakang disertai gerakan bahu, biasanya sambil mengalihkan arah hadap badan. Pada saat mulai bergerak biasanya dada bergerak agak ke depan terlebih dahulu.