Apa saja yang harus kita perhatikan terhadap penyakit pirai (Gout) pada ayam?

ayam
penyakitayam

(Dictio Community) #1

Apa yang menjadi penyebab penyakit pirai (Gout), sehingga kita dapat melakukan pencegahannya ?

Apa saja symptoms atau gejala-gejala yang nampak maupun tidak nampak apabila ayam kita terkena penyakit pirai (Gout) ?

Bagaimana cara pengobatan yang dilakukan apabila ayam kita terkena penyakit pirai (Gout) ?