Apa saja yang harus kita perhatikan terhadap penyakit influensa (Avian Influenza/AI) pada ayam?

Apa yang menjadi penyebab penyakit influensa (Avian Influenza/AI), sehingga kita dapat melakukan pencegahannya ?

Apa saja symptoms atau gejala-gejala yang nampak maupun tidak nampak apabila ayam kita terkena penyakit influensa (Avian Influenza/AI) ?

Bagaimana cara pengobatan yang dilakukan apabila ayam kita terkena penyakit influensa (Avian Influenza/AI) ?