Apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita ikhlas kepada Allah swt ?

Ikhlas

Apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita ikhlas kepada Allah swt ?

Mmepunyai rasa ikhlas kepada Allah swt adalah hal yang sangat sulit dilakukan, oleh karena itu, buah yang akan kita dapat ketika kita ikhlas adalah sangat luar biasa. Diantara buah keikhlasan karena Allah swt. sebagaimana disebutkan oleh Audah al-Awasyiah, antara lain sebagai berikut:

 • Akan ditolong dan dibela oleh Allah swt.;

 • Selamat dari siksa di akhirat;

 • Mendapat kedudukan tinggi di akhirat;

 • Diselamatkan dari kesesatan di dunia;

 • Merupakan sebab bertambahnya petunjuk;

 • Orang yang ikhlas dicintai penduduk langit;

 • Orang yang ikhlas diterima dengan baik di muka bumi;

 • Orang yang ikhlas akan mendapatkan reputasi (nama baik) di kalangan manusia;

 • Dihindarkan dari kesulitan-kesulitan duniawi;

 • Ketenteraman hati dan kebahagiaan;

 • Menyebabkan iman indah dalam hati dan menjadikan hati benci kepada kefasikan dan kemaksiatan;

 • Orang yang ikhlas akan diberi taufik oleh Allah sehingga berkesempatan berteman dengan orang-orang yang ikhlas;

 • Sanggup memikul segala kesulitan hidup di dunia, betapa pun beratnya;

 • Mendapat husnul khatimah;

 • Doanya makbul;

 • Merasakan kenikmatan dan kabar gembira akan mendapatkan kesenangan di dalam kubur.

Referensi : Audah al-Awayisyah, Keajaiban Ikhlas, terj. Abu Barzani (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2007).