Apa saja tingkatan-tingkatan pada sufi?

Sufi

Sufi adalah orang-orang pecinta… Orang yang mencari cinta Allah swt dan berusaha sekuat tenaga untuk selalu mencintai Allah. Apa saja tingkatan-tingkatan pada sufi ?

Para sufi adalah mereka yang mendahulukan Tuhan daripada apapun sehingga Tuhan mendahulukan mereka daripada apapun. Sheikh Dzun nun al Mishri

1. Sabar (Al Shabr)

Surat An-Nahl Ayat 127

Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.

2. Rela (Al Ridha)

Surat Al-Fajr Ayat 28

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.

3. Syukur (Al Syukr)

Surat Saba’ Ayat 13

Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.

4. Malu (Al Haya)

Surat Al-'Alaq Ayat 14

Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

5. Jujur (Al Shidq)

Surat Muhammad Ayat 21

Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

6. Altruisme (Al Itsar)

Surat Al-Hasyr Ayat 9

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung

7. Moral (Al Khulq)

Surat Al-Qalam Ayat 4

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

8. Rendah Hati (At Tawadhu)

Surat Al-Furqan Ayat 63

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.

9. Kesatria (Al Futuwwah)

Surat Al-Kahf Ayat 13

Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.

10. Kelapangan (Al Inbisaath)

Surat Al-A’raf Ayat 155

Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: “Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya”.