Apa saja butir-butir pengamalan Pancasila Sila Kelima?


Tahukah kamu apa saja butir-butir pengamalan Pancasila Sila Kelima?

Sila kelima. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Ada 11 Butir Pengalaman)

 • Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 • Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang memperlihatkan sikap dan suasana kekeluargaan dan ke gotongroyo ngan.
 • Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang berkeadilan sosial dan merata.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 • Menghormati hak orang lain.
 • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 • Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 • Suka bekerja keras.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 • Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.