Apa itu puasa Arafah?

Hikmah Puasa Sunnah adalah menahan diri dari kegiatan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga Waktu Buka Puasa yaitu terbenanmya matahari, dimana bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan bagi yang tidak melaksanakannya atau meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. Dalam islam terdapat macam-macam puasa sunnahApa itu puasa Arafah?.

A post was merged into an existing topic: Apa yang dimaksud dengan puasa arafah?