Apa itu cadangan ovarium berkurang dalam kamus kedokteran?

Dalam kamus kedokteran terdapat istilah cadangan ovarium berkurang. Apakah arti dari istilah tersebut?

Cadangan Ovarium

Cadangan ovarium berkurang adalah penurunan besar dalam kemampuan ovarium untuk menghasilkan telur yang berkualitas baik. Alasannya meliputi usia ibu lanjut (lebih tua dari 40), bawaan, medis, atau pembedahan.

Sumber : Cadangan Ovarium