Ada berapa huruf dalam abjad?

jika kalian mengerti abjad, maka kira-kira ada berapa huruf kah dalam abjad itu? jika tau, jangan lupa dijawab ya

adjad ada a,b,c,d sampai z. dan jumlahnya adalah 26. tetapi jika ditanya berapa huruf dalam a-d-j-a-d, maka jawabannya adalah 5 huruf. benarkan?