Siapakah yang menciptakan tari datun?

Tari datun merupakan salah satu tarian Dari suku dayak kenyah. Unuk melakukan tarian ini diperlukan sekitar 10-20 orang wanita

Tari datun di ciptakan oleh seorang raja suku dayak kenyah di apo kayan yang bernama Nyuk Selong. Tarian ini diciptakan atas rasa syukurnya kepada Maha Dewa atas kelahiran cucunya