Senjata apa yang digunakan oleh champions Grover di game Paladins?

Jika kalian sudah lama bermain game Paladins, kira - kira tahu tidak sih apa senjata yang digunakan oleh Grover?

1 Like

Grover menggunakan sebuah kapak besar yang dapat dilemparkan ke jarak tertentu pada musuh, serangan dari champions grover ini ditentukan melalui jarak lemparan kapak tersebut sehingga semakin jauh musuh yang terkena lemparannya maka damage nya semakin besar.