Sejauh mana peran anak muda saat ini dalam membatu melestarikan permainan tradisional ?

Sejauh mana peran anak muda saat ini dalam membatu melestarikan permainan tradisional, sehingga permainan tradisional dapat berjaya lagi seperti pada masanya ?