Sejarah Tari Mahambak dari Sulawesi Utara

Seperti yang kita ketahui, banyak tarian yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah Tari Mahambak dari Sulawesi Utara. Lalu, bagaimana sejarah Tari Mahambak tersebut?

Menurut sejarahnya, masyarakat Suku Bantik dulunya terpencar ke beberapa daerah di Sulawesi Utara seperti di daerah Malalayang, Molas, Ongkau, Boyong dan lain-lain. Sulitnya media komunikasi pada masa itu membuat pertemuan diantara mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga. Untuk merayakan pertemuan tersebut mereka lakukan dengan menari Tari Mahambak ini.

Tarian tersebut mereka lakukan secara bersama-sama dengan penuh rasa gembira dan bahagia sambil menyanyikan syair yang bertemakan semangat kebersamaan dan persatuan masyarakat Suku Bantik. Walaupun terpencar di berbagai daerah, rasa persatuan dan kerukunan menjadi nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Suku Bantik dari generasi ke generasi seterusnya.