Risalah 47 : Apa yang membuat seorang hamba dekat kepada Allah?

Futuhul Ghaib : Menyikap Rahasia-Rahasia Ilahi

Aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu datang seorang tua bertanya padaku,

“Apa yang membuat seorang hamba dekat kepada Allah ?”

Aku menjawab,

“Persis, ini ada awal dan ada akhirnya. Awalnya ialah kuat beribadat dan ta’at. Akhirnya ialah ridha dengan Allah, berserah diri kepada jalan-Nya dan bergantung penuh kepada-Nya.”

Sumber : Abdul Qadir Al-Jailani, 2008, Futuhul Ghaib : Menyikap Rahasia-Rahasia Ilahi, Citra Risalah