Quotes Motivasi : Pada Apa Kebahagiaan Tergantung?

“Ingatlah kebahagiaan itu tidak bergantung pada siapa Anda atau apa yang Anda miliki, kebahagiaan hanya bergantung pada apa yang Anda pikirkan.”

Dale Carnige

Happy

walaupun kita kaya, sukses dan makmur, jika kita tidak berpikiran bahagia maka tetap saja kita akan mejalani kehidupan dengan kesedihan. Walaupun kita pas-pasan, makan biasa saja dan kadang kurang, jika kita punya pemikiran yang bahagia, kita akan menjalani kehidupan dengan ceria.

Apa pendapat anda?

SUMBER:

Tergantung bagaimana anda memandang sesuatu sebagai kebahagiaan, seperti itulah kebahagiaan anda akan muncul. Jika anda orang yang mudah bahagia akan sesuatu, maka anda akan banyak mendapat kebahagiaan dalam hidup anda.