Perkembangan Tari Cerana

Seperti yang kita ketahui, banyak tarian yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah Tari Cerana dari Nusa Tenggara Timur. Lalu, bagaimana perkembangan Tari Cerana tersebut?

Hingga saat ini, Tari Cerana masih terus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat di sana. Tarian ini masih sering ditampilkan di berbagai acara penyambutan tamu kenegaraan, bangsawan maupun para tamu penting lainnya serta di berbagai acara seperti pertunjukan seni daerah maupun festival budaya.