Peribahasa : Terus-Menerus

Terdapat peribahasa yang membahas tentang usaha yang dilakukan terus-menerus :

"Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit."

Artinya jika sebuah usaha dan proses kecil jika dilakukan secara terus menerus, maka lama-lama akan terasa dan menjadi besar.

Bagaimana pendapat Anda?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Sedikit_demi_sedikit,_lama-lama_menjadi_bukit

Sedikit adalah dasar dari yang banyak. Bukankah tetesan demi tetesan akan membentuk sebuah aliran air yang deras. Gunung yang besar terdiri dari kumpulan batu, tanah dan kerikil yang kecil. Selembar kain yang halus berasal dari seutas benang.

Melakukan amal secara kontinu dan berkesinambungan ibarat membangun benteng diri yang kokoh. Satu-persatu batu bata yang kita susun secara bertahap dan terus-menerus pada akhirnya membentuk suatu bangunan yang megah dan kokoh. Begitu juga segenap amal ibadah, amal shaleh, dan seluruh perbuatan baik yang kita tekuni terus-menerus akan membentuk keistiqamahan dalam jiwa kita sehingga benteng keimanan kita akan kokoh.

Beramal sedikit demi sedikit tetapi secara terus-menerus juga ibarat menanam benih pohon, memupuk dan menyiramnya dengan air secara berkala, sehingga ia tumbuh segar dan tak layu. Begitu juga melakukan amal ibadah sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus ibarat memupuk dan menyirami pohon iman kita.