Peribahasa : Rayuan dan Hasutan

Terdapat peribahasa yang membahas tentang rayuan dan hasutan :

"Tiada kuning oleh kunyit, tiada hitam oleh arang."

Peribahasa di atas ditujukan kepada orang yang memiliki teguh pendirian, dimana orang tersebut tidak mudah terayu atau tergoda atas tawaran yang menggiurkan.

Bagaimana pendapat Anda ?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Tiada_kuning_oleh_kunyit,_tiada_hitam_oleh_arang

Dalam kehidupan sehari-hari sikap teguh pendirian sangat diperlukan. Tanpa sikap teguh pendirian orang akan terombang ambing mengikuti berbagai godaan dan bujuk rayu yang datang silih berganti.

Sebagaimana contoh sederhana misalnya, ketika kamu akan berangkat sekolah ibumu berpesan bahwa selesai belajar di sekolah kamu harus segera pulang. Kamu sudah berjanji akan mematuhi pesan ibumu tersebut. Ketika keluar sekolah teman-teman mengajak bermain dulu. Jika kamu tidak memegang teguh pesan ibumu, maka kamu akan menuruti