Peribahasa : Membayangkan

Peribahasa berikut ini akan menggambarkan tentang seseorang sedang berkhayal :

"Seperti itik mendengarkan guntur."

Artinya keadaan dimana seseorang terlalu senang akan membayangkan suatu keuntungan yang akan tiba atau belum datang.

Bagaimana menurut Anda?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Seperti_itik_mendengarkan_guntur

Janganlah terlalu mengharapkan suatu keuntungan yang belum pasti kapan datangnya. Tetapi walaunpun suatu keuntungan sudah pasti datang, kita tetap saja tidak boleh untuk berbesar hati terhadap keuntungan yang akan kita peroleh. Tetaplah mengontrol dan kendalikan diri kita agar tidak terkesan berbesar hati.