Peribahasa : Kecurangan

B8wRMO6CEAAwUe-

Peribahasa berikut ini akan menjelaskan tentang kecurangan yang dilakukan seseorang :

"Jika keruh dihulu, tak dapat tidak dihilir keruh juga."

Artinya jika perkara dari awal sudah penuh dengan kecurangan, maka akhirnya tidak akan selamat.

Bagaimana menurut Anda?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Jika_keruh_dihulu,_tak_dapat_tidak_dihilir_keruh_juga

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran seseorang, meski tidak serupa tapi sama, kecurangan yang dilakukan biasanya untuk meraih keuntungan diri sendiri di beberapa aspek tertentu seperti kebudayaan, ekonomi, dll yang dijalankan tidak sesuai dengan norma, kembali lagi ke peribahasa tadi “jika keruh dihulu, tak dapat tidak dihilir keruh juga” yang artinya jika perkara diawal sudah penuh dengan kecurangan, maka akhirnya tidak akan selamat, contoh sederhana saja ketika kita di sekolah melakukan kecurangan seperti sebelum ujian tidak belajar, lalu ketika ujian menyontek, dampaknya walaupun mendapat nilai atau skor yang memuaskan, akan tetapi kita tidak mendapat ilmu berharga untuk digunakan serta diterapkan dalam jangka panjang.