Peribahasa : Berturut-Turut

Terdapat peribahasa yang menggambarkan seseorang mendapatkan masalah :

"Sudah jatuh, tertimpa tangga pula."

Artinya keadaan seseorang dimana orang tersebut mendapatkan musibah atau masalah secara berturut-turut. Ketika satu masalah belum selesai tetapi sudah dihadapi masalah lain.

Bagaimana pendapat Anda?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Sudah_jatuh,_tertimpa_tangga_pula

Kondisi seperti itu berarti orang tersebut sangat sial dalam hidupnya. Tetapi ada sisi baik dari kejadian seperti itu, dimana itu berarti Tuhan sedang menguji hamba-Nya. Apakah kita kuat untuk menghadapi segala cobaan yang telah Ia berikan kepada kita. Tapi balik lagi, pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya tersebut tidak sanggup untuk menghadapinya.