Penyakit apa yang disebabkan oleh minyak jelantah?

Penyakit apa yang disebabkan oleh minyak jelantah?