Pengharmonisasian dari Aspek Teknik Penyusunan

uu
Pengharmonisasian dari Aspek Teknik Penyusunan

  • Dasar: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
  • Kerangka peraturan perundang-undangan
  • Hal-hal khusus
  • Ragam bahasa
  • Bentuk peraturan perundang-undangan
  • Lain-lain sebagaimana dirumuskan dalam lampiran UU No. 12 Tahun 2011.