Misteri Senjata Kuno Cincin Stempel

Selamat malam dictioners, kali ini aku mau membahas salah satu senjata kuno, yaitu cincin stempel. Cincin dalam kisah lama merupakan identitas seorang raja. Bahkan untuk memindahkan cincin tersebut dari satu kota ke area lain, mereka harus mengawasinya betul-betul. Dikahawatirkan, lingkaran tersebut akan jatuh ke pihak tidak bertanggungjawab. Segala keputusan atau peraturan akan menjadi sah apabila mempunyai cap dari cincin itu. Itulah mengapa, sang raja selalu mengenakannya di jari telunjuk. Dengan demikian, keputusan penting benar-benar ditangani dan disahkan langsung olehnya. Bagaimana menurut kalian?

yang menurut saya cincin dengan stempel memang memiliki pengaruh yang besar pada masanya, jika dahulu memang digunakan sebagai tanda seorang raja, tentu berpengaruh terhadap kejayaannya, mungkin saja seorang raja akan benar benar dipercaya jika mengenakan cincin tersebut. Selayaknya seorang raja tentu apa yang dia katakan harus dituruti oleh bawahannya, dan seorang raja pun harus meyakinkan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan bukan justru menyuru untuk melakukan kejahatan.