Menurut Anda, faktor apa yang menjadi pendorong kemajuan sektor pertanian di suatu Negara?

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk dapat mememenuhi hajat hidup masyarakat.
Menurut Anda, faktor apa yang menjadi pendorong kemajuan sector pertanian di suatu Negara?