Menurut Adam Smith, apa saja yang menjadi asa pemungutan pajak?

apa saja yang menjadi asas pemungutann pajak menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal “The Four Maxims”?

1 Like

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

  1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)
  2. Asas Certainty (asas kepastian hukum)
  3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)
  4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis)