Mengenal tari khmer

Salah satu seni yang tersebar diseluruh negara yaitu seni tari. Salah satu seni tari yaitu tari khmer. Apa yang anda ketahui dari tarian ini?

Dalam tari Khmer klasik penari bergaya dengan menggunakan gerakan dan isyarat untuk menceritakan sebuah kisah seperti pantonim. Sejalan dengan perkembangan waktu dan adanya pengaruh Negara Perancis, maka masa ini banyak menggunakan gerakan yang semi balet untuk tari gaya barunya. Tari klasik Khmer mengalami kejayaan pada masa Raja Angkor, pada masa ini tari dijadikan sebagai ritual keagamaan.