Mengapa kesan (impression) pertama sangat penting dalam bersosialisasi?

Kesan pertama tidak terlupakan. Idiom itu sangat terkenal di masyarakat kita. Mengapa kesan (impression) pertama sangat penting dalam bersosialisasi?