Memayu hayuning bawana, Ambrasta dur hangkara

image

Sebagaimana makhluk hidup manusia pasti mempunyai hawa nafsu. tetapi apakah setiap pribadi dapat mengatur nafsu pada diri mereka? “Memayu hayuning bawana, Ambrasta dur hangkara”