Manakah dari yang berhuruf di bawahnya yang salah?

image

Jika keempat perahu layar yang pertama adalah benar, maka manakah dari yang berhuruf di bawahnya yang salah?

Pada perahu dengan layar putih dan badan berwarna hitam, terdapat bendera segitiga putih di ujung tiangnya.
Pada perahu dengan layar hitam di haluan dan badan berwarna putih, terdapat bendera segitiga putih pada ujung tiangnya.
Pada perahu dengan layar hitam keduanya dan badan berwarna putih, terdapat bendera persegi empat berwarna hitam separuhnya pada ujung tiangnya.
Pada perahu dengan layar hitam bagian belakang dan badan berwarna putih, terdapat bendera persegi empat dengan dua warna putih dan hitam berselang pada ujung tiangnya.
ā€œGā€ mempunyai bendera dengan hitam di bawah putih dekat tiang, seharusnya hitam di atas baru kemudian putih di bawahnya. Jadi G dinyatakan salah.
Perahu dengan layar putih dan layar belakang hitam mempunyai badan putih dan bendera hitam di ujungnya, padahal seharusnya berwarna putih di ujungnya.