Makna dan Ciri Lukisan Teknikal

Lukisan bisa dibedakan menjadi jenis-jenis tertentu, salah satunya adalah lukisan teknikal. Apa maksud dari jenis lukisan ini?

Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan scientific. Dikenali juga sebagai merangka atau melukis yang memerlukan kemahiran dalam matematis karena keperluan untuk melukis dengan kadar perbandingan yang tepat. Sesuatu gambaran lukisan yang secara visual memberi informasi tentang bagaimana ia berfungsi.

Untuk memahami lukisan-lukisan teknikal, seseorang perlu menggunakan keahlian teknikal yaitu pemahaman terhadap simbol-simbol lazim, perspektif, unit-unit ukuran, sistem-sistem tatatanda, gaya visual, atau susunan. Ini memudahkan pelukis teknikal dapat memperlihatkan hubungan setiap unit dengan lebih ringkas dan mudah. Hal yang biasa tersebut membentuk satu bahasa visual yang membuat lukisan mudah dipahami.

Ini memerlukan satu bentuk komunikasi yang jelas terutama dalam menyediakan dokumentasi fungsi-fungsi setiap objek yang digambar/dilukis. Hal ini membedakan lukisan teknikal dengan lukisan ekspresif. Apabila menafsir lukisan-lukisan artistik, tafsirannya mempunyai maksud yang berbagai macam namun bagi lukisan teknikal ianya mempunyai satu makna yang hendak disampaikan.