Lupakan akan sesuatu:)


Seorang Guru mengajarkan kepada Muridnya :bowing_man:yaitu sebuah pelajaran berupa caranya menangis tapi ia lupa mengajarkanā€‹:books: kepada muridnya sebuah cara menghapus tangisan :cry:tersebut,
Hingga pada akhirnya muridšŸ’ tersebut berusaha mempelajari seperti apa yang gurunya ajarkan tersebut walaupun tekadang ia sering merasakan yaitu sebuah kesedihanšŸ˜­ namun, ia terus jalanin dan hadapi dengan cara menetupi tangisannya sehari-harinya dengan senyumanšŸ˜¶walaupun terkadang ia merasa dirinya sedang berada pada suatu ruangan yang gelap dan tidak ada seorang pun di sana yang membantunyašŸ 
Kini murid itu pun tumbuh menjadi orang yang sangat kuat :muscle:sampai ia bertemu dengan gurunya kembali lalu ia ajarkan kepada gurunya pula caranya menangisā€‹:sweat: tanpa murid itu pun mengajarkannya sebuah teriakanā€‹:mask:
Maka dari itu jangan mengajarkan sesuatu tanpa harus berfikir ,jika anda tidak ingin di perlakukan seperti apa yang anda perlakukan kepada orang lain ,Maka hargailah perasaan seseorangšŸ˜Š