Lukisan Arkitektural

Lukisan bisa dibedakan menjadi jenis-jenis tertentu, salah satunya adalah lukisan arkitektural. Apa maksud dari jenis lukisan ini?

Bidang seni dan seni reka yang menjurus kepada rekabentuk bangunan dikenali sebagai arkitek. Lukisan arkitektural memerlukan lakaran yang terperinci dari segi ukuran dan bentuk.Ini bermakna lukisan arkitektural ialah gambaran dan dokumen reka bentuk arkitek. Lukisan-lukisan seni bina dilakar berdasarkan kepada beberapa persetujuan, antaranya ialah diagram, umumnya sebagai skala, ditunjukkan dari pandangan atas yang memperlihatkan perkaitan setiap bilik, ruang dan ciri-ciri fisik yang lain dalam sesuatu struktur. Secara konvensional, gambaran ini dibuat menggunakan dakwat atas kertas, ini menyukarkan kerja membuat salinan yang dilakukan dengan melakar semula dengan tangan. Abad kedua puluh memperlihatkan satu anjakan yaitu melukis pelan menggunakan kertas surih, memudahkan membuat salinan dengan lebih baik.

Perkembangan komputer memberi satu kesan yang besar dalam mempermudah merekabentuk dan mewujudkan lukisan-lukisan teknikal. Melukis secara manual merupakan kaedah lama dan ketinggalan. Hari ini kebanyakan lakaran dihasilkan menggunakan perisian CAD.