Kunci Perubahan

Reformasi Pendidikan

Langit biru menghiasi bumi nusantara
Jutaan orang menuju harapan
Berjalan setiap pagi menuju laman pengetahuan
Sebagian mengerti, sebagian lagi abai dalam pesan
Sebagian anak dipaksa lewat jalan yang panjang
Masuk kedalam sistem tanpa pilihan
Hidup dalam bayang-bayang cahaya pengetahuan
Yang dikuasai oleh para penguasa
Yang gila kekuasaan

Para sarjana sibuk antri untuk sebuah lamaran
Semua dicobai walau tak tahu apa yang dijiwai
Yang penting selamat masuk kedalam kapal pelabuhan

Tidak ada lagi ruang kebebasan
Mengikuti sistem
Atau dikeluarkan dari system
Bangsa yang besar berdiri dikaki sendiri
Tidak terbelenggu oleh sistem masa lalu
Pendidikan yang hebat
Menghasilkan pemikiran yang hebat
Jika masih begini saja
Maka,
Reformasi pendidikan menjadi kunci perubahan

7 Likes