Kuliner khas suku Mandar

Kuliner khas suku Mandar

Sebutkan kuliner khas suku Mandar yang kalian ketahui?