Kalimat inspiratif: ketika anda marah

Ketika amarah menguasai kita, cobalah pikirkan konsekuensi-konsekuensinya. Confucius

Thinking-man

Sebelum marah, pikirkan risiko apa yang akan timbul akibat kemarahan kita.

Apa pendapat anda?

SUMBER:
http://epataufikhidayatuser.blogspot.co.id/2014/10/100-kalimat-bijak-dan-kalimat.html

Setiap kali anda marah, anda akan kehilangan ketenangan anda dalam memikirkan dan memutuskan sesuatu. Itu akan berdampak pada hasil perbuatan yang anda lakukan. Maka dari itu pertimbangkan lagi kerugian apa yang akan anda dapat ketika anda marah.