Kacang mangsa ninggal lanjaran

image

Kacang, mangsa ninggala lanjaran (tidak mungkin meninggalkan turus tempatnya merambat).Maknanya, kacang panjang tidak bisa tumbuh dan berbuah dengan baik tanpa merambat pada turus tempatnya memanjat. Apabila di biarkan, tumbuhan akan melaata di tanah, sehingga pembuangan dan pembuahannya kurang sempurna.

Peribahasa tersebut menggambarkan perangai atau perilaku anak yang berkonotasi buruk, serta mirip (meniru) orang tuanya yang juga memiliki sifat serupa.Misalnya, dulu ayahnya penjudi berat.Sekarang, anaknya juga suka bermain judi sejak kecil.Orang tuanya berangasan,suka berkelahi,dan maunya menang sendiri, anaknya pun mempunyai tabiat yang sama.Sejak kecil, anak itu terkenal nakal, sering berkelahi saat merebut mainan teman-temannya.Seandainya keinginannya tidak terpenuhi, ia pasti mengadu kepada orangtuanya untuk mendapatkan bantuan dan pembelaan.

Bagi yang tanggap, peribahasa ini dapat di jadikan cermin peringatan.Misalnya, dulu orang tua punya sifat atau perilaku yang kurang baik, maka si anak harus berusaha menghindari perbuatan seperti itu,agar tidak di anggap layaknya kacang mangsa ninggala lanjarane.Asalkan berusaha dengan sungguh-sungguh, ia tentu akan menuai hasilnya.