Jenis makanan apa yang baik disimpan dalam kaleng?

Jenis makanan apa yang baik disimpan dalam kaleng?

Jenis makanan apa yang baik disimpan dalam kaleng?