Jenis-jenis algoritma untuk mencari lawan yang setaraf , seperti cari lawan setaraf tim futsal, basket ?


(Kyoko Hori) #1

Hayy teman semuannya selamat malam , saya ingin menanyakan jenis jenis algoritma apa saya yang cocok untuk mencari lawan tanding yang setaraf , seperti cari lawan tanding untuk tim futsal, dan lain-lainnya…

Terimakasih :grinning: