Jelaskan yang dimaksud dengan gurindam?

Dalam karya sastra, khususnya dalam puisi lama terdapat karya yang bernama gurindam. Namun, apa yang dimaksud dengan gurindam dan berikan contohnya?

Gurindam merupakan bentuk puisi lama yang memiliki ciri-ciri didalamnya terdapat bait yang terdiri dari dua baris, memiliki sajak a-a-a-a. Gurindam banyak memuat nasihat kehidupan. Oleh sebab itu, pada masa lalu masyarakat Melayu khususnya sering menggunakan gurindam sebagai media menasihati generasi penerusnya.

Contoh Gurindam :

Pikir dahulu sebelum berkata
Supaya terelak silang sengketa