[Hate Speech] apakah mengatakan "wahabi lu" pada seorang muslim termasuk hate speech?

kebanyakan orang yang berneda pendapat soal agama islam pasti termasuk wahabi. apakah perkataan tersebut termasuk hate speech?