Gerakan dalam Tari Bambangan Cakil

Seperti yang kita ketahui, banyak tarian yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah Tari Bambangan Cakil. Lalu, bagaimana gerakan Tari Bambangan Cakil?

Gerakan dalam Tari Bambangan Cakil terbilang artistik. Walaupun di adopsi dari cerita pewayangan, tarian tidak di tarikan dengan percakapan. Namun pesan dan cerita dalam tarian ini tetap tersampaikan melalui alur gerakan para penarinya.