Dari jenis barang bekas yang dijadikan model kit mana yang paling mudah di buat model kit ?

solar_recycler___kit_robot__dari__barang_bekas_4331804_1470272817
Dari jenis barang bekas yang dijadikan model kit mana yang paling mudah di buat model kit ?

3 jenis barang bekas yang dijadikan model kit mana yang paling mudah di buat model kit