Dapatkah Anda menjawabnya?

Coba Anda pecahkan teka teki berikut dengan logis dan tanpa mengintip jawaban. Dapatkah Anda menjawabnya? Jika tidak tahu, boleh melihat jawabannya

Kalau naik pasti keatas
Kalau turun pasti kebawah
Kalau maju pasti kedepan
Kalau mundur pasti kebelakang
Kalau masuk pasti kedalam
Kalau keluar?

Kalau “keluar” pasti “ke-luar”
Ini masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kata “keluar” berfungsi sebagai awalan pembentuk kata kerja. Sedangkan “ke luar” berfungsi sebagai kata depan yang menyatakan arah atau tujuan.